סדנאות העשרה לילדים ולהורים
כישורי חיים הינה תכנית התפתחותית מכתה א' –יב' הפועלת לפיתוח כשירות רגשית חברתית של תלמידים, ולחיזוק יכולתם להתמודד עם מצבי חיים שונים. התכנית כוללת נושאים הקשורים בהתפתחות ובמניעה. בהמשך לתכנית לימודית זו המתקיימת בבית ספרינו, בחרנו השנה להתייחס לסוגיות מרכזיות שעולים לאורך השנה ועומדים בהלימה לתכנית הלימודים של כשורי החיים שעיקרם: אלימות פיזית ומילולית סכנות ברשת והתמכרות למסכים מיניות בריאה ומגדר. התכניות הינן באישור משרד החינוך ומלווים במנחים חיצוניים המעבירים את הרציונל של הנושא. להל"ן פירוט התכניות על פי שכבות הגיל השונות: שכבות -ו' –ז': סדנאות בנושא גלישה והתמכרות למסכים והרצאה שהתקיימה להורים. שכבת ו' : סדנאות למיניות. שכבות ו' – ח': סדנת "מצמיחים" בנושא הפחתת אלימות לסוגיה . 3 ימים מלאים של סדנאות בנושא הכוללים ליווי מחנכים ולימוד הנושא לאורך השנה. שכבות ז' – ט': סדנאות "לגעת בזה" של המעורר בנושא מיניות ומגדר למתבגרים. חשוב לציין כי כל ההפעלות והסדנאות מלוות בפעילות כיתתית ועיבוד התכנים לאורך השנה על פי תכנית הלימודים, וחלקם בשיתוף של ההורים בתהליך. מוזמנים לפנות בכל שאלה וסוגיה
Click Here