אודות בית הספר

רחוב גן השקמים 2א, סביון מיקוד: 56915 טלפון: 03-6354672 פקס: 03-5341616 דוא"ל: savyon.school@gmail.com

 

 

 

 

 

 
                            מחלקת חינוך וקהילה