שלום רב,
בית הספר סביון גני יהודה הנו בית ספר מיוחד במבניותו בהיותו תשע שנתי. הצוות החינוכי
מתמודד עם אתגרים מורכבים לצרכים מאד מגוונים של תלמידים בשלבי התפתחות שונים.
למעשה אנו מספקים מענה לתלמידים רכים בשלב חינוך יסודי ובנוסף פועלים בסביבה של
מתבגרים לקראת תיכון. מטרתנו להחזיק את המורכבות הזו ולתת לה את המענה המותאם
לצרכים המגוונים שעולים ממנה.
כמנהל בית ספר אני סבור שהתשתית עליה צומחת הישגיות וקידום אישי של תלמידים מתחילה ביחסים בין אישיים ורווחה נפשית. לכן בית הספר בניהולי חותר לבסס יחסי קרבה נאותים בין כל הממשקים הבאים בשעריו: תלמידים, הצוות החינוכי, הורים, קהילה, משרד חינוך ורשות מקומית.

אנו מובילים בבית הספר, יחד עם מומחי תחום זו השנה השנייה, פדגוגיה חדשנית ורלוונטית לתקופה בה אנו חיים יותר מתוך הבנה כי התלמידים זקוקים למקום משמעותי בתהליך הלמידה וכן לאפשר להם להביא את כישוריהם לידי ביטוי. כך מונחלים בבית הספר תהליכי חקר ובנוסף בלמידה משותפת בית הספר כולו לומד, מתרגל ומתפתח מקצועית במתודה של למידה מבוססת פרויקטים. ייחודה של מתודה זו היא בעיקר בשינוי פוזיציה של התלמידים והמורים במטרה לקדם מיומנויות המאה 21 ובהלימה לפדגוגיה מוטת עתיד.

אנו שמים דגש על שלוש מיומנויות יסוד: שיתוף פעולה, העברת וקבלת משוב, ביצוע תהליכים רפלקטיבים. אני מאמין כי הפדגוגיה שאנו מובילים בבית הספר מקדמת באופן אינהרנטי גם את יחסי הקרבה והרווחה הנפשית. יותר דיאלוגים סוקרטיים בין מורים לתלמידים, יותר שיח מקדם בין לומדים ומלמדים, יותר תשומת לב והתבוננות אישית פנימית לנוכח תחושות ורגשות הפועלים בכל אחד מאיתנו.

אני מאמין שבית הספר זקוק לשותפים כדי לקדם את מטרותיו, לכן שיתופי פעולה נחוצים לצד שיח פתוח בין כל באי בית הספר ומתוך רצון להבין את הצרכים המגוונים, ולאפשר הפרייה הדדית מתוך כבוד לפרופסייה וחתירה מתמדת לקידום טובת התלמיד והפרט.

בכבוד,

יניב בכר

מנהל ביה"ס